Archiwum kategorii: Pierwiastki toksyczne

RTĘĆ — WSKAŹNIK NARAŻENIA ŚRODOWISKOWEGO

Rtęć występuje w środowisku powszechnie. Wykorzystywana jest głównie w przemyśle drzewnym i papierniczym oraz w elektrolizie otrzymywania chloru. Metaliczna rtęć szczególnie często znajduje zastosowanie w urządzeniach pomiarowych, takich jak termometry czy barometry, natomiast pary rtęci ciągle stosowane są w różnego typu lampach. Rtęć może ulegać pobraniu do organizmu drogą inhalacyjną, a także z żywnością i…
Czytaj więcej

Fluoryzacja wody pitnej – wady i zalety

Fluoryzację wody rozpoczęto w 1950 r. w Stanach Zjednoczonych, a następnie metodę tę zaczęto stosować w Europie. Do dzisiaj nie jest pewne, czy stosowanie takiej metody podaży fluoru jest szkodliwe, chociaż pojawiają się dane, iż nadmierne fluorowanie szkodzi. Metoda ta miała się sprawdzić w przypadku dowozu fluorków do szkliwa zęba, co miało zwiększyć odporność zębiny…
Czytaj więcej

Wpływ przewlekłego zatrucia ołowiem na zmiany patofizjologiczne w układzie pokarmowym oraz interakcje ołowiu z wybranymi mikroelementami

Związki ołowiu są nadal jedną z najgroźniejszych trucizn. Zjawisko zatrucia tym metalem występuje głównie wskutek narażenia środowiskowego – kontakt z farbami ołowiowymi, zanieczyszczoną glebą, wodą pitną czy pyłem. Patofizjologia zatrucia ołowiem jest ciągle jeszcze niedostatecznie zbadana, zwłaszcza jej aspekty z zakresu gastroenterologii i hepatologii. Dlatego też celem pracy jest przedstawienie najważniejszych danych z zakresu wpływu…
Czytaj więcej