Bibliografia pełnego artykułu

 1. AACC Method 56-20. 2014. „Hydratation capacity of pergelatinized cereal products”. www.aacc.nche.edu
 2. ACHREMOWICZ B., M. GIBIŃSKI. 2010. „Przetwory owsiane cennym składnikiem naszej diety”. Przegląd Zbożowo-Młynarski 7(54): 14-15.
 3. ACHREMOWICZ B., J. KASZUBA, C. PUCHALSKI. 2016. „Zawartość niklu (Ni) w przetworach zbo- żowych”. Przegl. Zbożowo-Młynarski 4(60): xx (w druku).
 4. ACHREMOWICZ B., A. KUCZYŃSKI, J. KASZUBA, R. WIŚNIEWSKI. 2016. “The quality value of oat flakes producet in different countries”. Towaroznawcze Problemy Jakości 1(10): xx (w druku).
 5. ACHREMOWICZ B., P. KUCZYŃSKI, C. PUCHALSKI, R. WIŚNIEWSKI, J. KASZUBA. 2016. “Porównanie płatków owsianych błyskawicznych, ekologicznych, górskich i zwykłych”. Nauka Przyroda Technologie 3(10):49.
 6. AOAC 2014. Association of Official Agricultural Chemists: 991,43 Total, soluble and insoluble fiber. 995,16 Beta-D-glucan, enzymatic method. 996,11 Total starch. Edt. Rockville, Maryland.
 7. BERSKI W, B. ACHREMOWICZ, F. GAMBUŚ, H. GAMBUŚ. 2016. “Zawartość wybranych mikroelementów i pierwiastków śladowych w płatkach owsianych”. Acta Agrophisica (w druku).
 8. BERSKI W., R. SABAT, A. WYWROCKA-GURGUL, B. ACHREMOWICZ, H. GAMBUŚ. 2016. “Skład chemiczny i charakterystyka kleikowania płatków owsianych różnego pochodzenia”. Acta Agrophisica (w druku).
 9. CZERWIŃSKA D. 2011. „Wartość odżywcza i walory zdrowotne płatków zbożowych”. Przegląd Zbożowo-Młynarski 3 (55).
 10. DZIENNIK URZĘDOWY UE 2006. L 364/5 z dn. 30.12.06. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
 11. GAVIN O. 2001. Cereal processing technology. Woodhead Publ. Ltd. CRC Press New York, Washington DC. Cambridge England: 153 - 196.
 12. GĄSIOROWSKI H. (red.) 1994. Żyto Chemia i Technologia. Poznań: Wyd. PWRiL: 197-204.
 13. GĄSIOROWSKI H. (red.) 1997. Jęczmień Chemia i Technologia. Poznań: Wyd. PWRiL: 164-174.
 14. GĄSIOROWSKI H. (red.). 2004. Pszenica Chemia i Technologia. Poznań: Wyd. PWRiL: 530- 533.
 15. GĄSIOROWSKI H. 2003. „Wartość fizjologiczno- żywieniowa owsa”. Przegląd Zbożowo-Młynarski 47: 26-28.
 16. GIBIŃSKI M. 2008. „Beta-glukany owsa jako składnik żywności funkcjonalnej”. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 2(15): 15-29.
 17. ICC. 2014. International Cereals Chemists: Standard 104/1 Determination of ash in cereals and cereal products. www.icc.or.at/standard_methods
 18. JAO, Y.C., A. H. CHEN, W. E. GOLDSTEIN. 1985. „Evaluation of corn protein concentrate: Extrusion study”. J. Food Science 50: 1257-1288.
 19. KAWKA A., B. ACHREMOWICZ. 2014. „Owies – roślina XXI wieku. Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe”. Nauka Przyroda Technologie 3(6): 1-11.
 20. KELLOG J. H. 1927. The New Dietetics; a Guide to Scientific Feeding in Health and Disease.
 21. KUCZYŃSKI A., B. ACHREMOWICZ, C. PUCHALSKI. 2015. „Porównanie lepkości pozornej kleików otrzymanych z błyskawicznych płatków zbożowych”. Żywność Nauka Technologia Jakość 6(103): 75-86. DOI: 10.1515/zntj/2015/103/089
 22. LANGE E. 2010. „Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna”. Żywność Nauka Technologia Jakość 3(17).
 23. OSTROWSKA A., S. GAWLIŃSKI, Z. SZCZUBIAŁKA. 1991. „Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin”. Methods of Analysis and Evaluation of Soil and Plant Properties. Catalog. Wyd. Inst. Ochrony Środowiska: 333.
 24. PIECYK M., D. KULKA, E. WOROBIEJ. 2009. „Charakterystyka i wartość odżywcza ziarna orkiszu i produktów orkiszowych”. Bromat. Chem. Toksykol. 42(30): 247-251.
 25. PIZZUTELLI S. 2011. “Systemic nikiel hypersensitivity and diet: myth or reality?” Eur. Ann. Allergy Clin. Immunol. 1(43): 5-18.
 26. Platki zbozowe-ktore-wybrac.html www. vitalia.pl/ artykul1041 [dostęp 2016-05-20].
 27. RABIEJ M. 2012.Statystyka z programem Statistica. Wyd. Helion.
 28. PN-EN ISO: 2048:2007 Ziarno zbóż. Oznaczanie azotu i białka. 712:2009 Oznaczanie wilgoci. 11085:2010 Oznaczanie tłuszczu metodą ekstrakcji Randalla.
 29. SOBCZYK M.,T. HABER, K. WITKOWSKA. 2010. „Wpływ dodatku płatków owsianych na jakość ciasta i pieczywa pszennego”. Acta Agroph. 16(2): 423-433.
 30. SYKUT-DOMAŃSKA E. 2012. „Charakterystyka wybranych asortymentów zbóż śniadaniowych na rynku polskim i brytyjskim”. Bromatologia Chemia Toksykologia 45:72-82.
22