Bibliografia artykułu

 1. Bolte E. R. (1998). Autism and Clostridium tetani. Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 51 (2), 133-144.
 2. Brończyk-Puzoń A., Nowak J., Bieniek J., Koszowska A., Kulik K. (2014). Interwencje żywieniowe u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Gastroenterologia Polska, 21 (1), 42-46.
 3. Campbell-McBride N. (2013). Gut and psychology syndrome. Natural Treatment for Autism, Dyspraxia, A.D.D., Dyslexia, A.D.H.D., Depression, Schizophrenia.
 4. Dettmer K., Hanna D., Whetstone P., Hansen R., Hammock B. D. (2007). Autism and urinary exogenous neuropeptides. Development of an on-line SPE-HPLC-tandem mass spectrometry method to test the opioid excess theory. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 388 (8), 1643-1651.
 5. Dawidiuk I. (2006). Możliwości interwencji dietetycznej w terapii wielu schorzeń. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 6. Dawidiuk I. (2014). Postępowanie żywieniowe u chorych autystycznych. Food Forum, 1(4), 25-32. Finegold S. M., Molitoris D., Song Y. i wsp wymienić (2002). Gastrointestinal mikroflora studies in late-onset autism. Clinical Infectious Diseases, 35 (1), S6-S16.
 7. Horvath K., Perman J. A. (2002). Autistic disorder and gastrointestinal disease. Current Opinion in Pediatrics, 14 (5), 583-587.
 8. Newschaffer C., Fallin D., Lee N. (2002). Heritable and nonheritable risk factors for autism spectrum disorders. Epidemiologic Reviews, 24, 137-153.
 9. Partyka T. (2013). Migrena, czyli identyfikacja pokarmowych przyczyn stanów zapalnych. Food Forum, 3, 94-100
 10. Peckenpaugh N. J. (2011). Podstawy żywienia i dietoterapii. Wrocław: Eslevier Urban & Partner. Reichelt K. L., Knivsberg A. M. (2003). Can the pathophysiology of autism be explained by the nature of the discovered urine peptides? Nutritional Neuroscience, 6 (1), 19-28.
 11. Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E., Kaczmarski M. (2009). Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem. Polski Merkuriusz Lekarski, 27(157), 40-43.
22